Menu
DH Dekor  >>  Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost DH Dekor spol. s r.o. vznikla dne 19.září 2000 na základě rozhodnutí zakladatele a jediného společníka, kterým je Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci čp. 9.

Hlavním důvodem založení společnosti bylo zajištění podnikatelské činnosti v nově nakoupených nemovitostech a na nakoupených movitých věcech (strojích a zařízení).

Dřevozpracující družstvo odkoupilo v závěru roku 2000 nemovitý a movitý majetek divize deskové výroby od společnosti Českomoravský len ve Lnářské ulici čp. 499. Většina kmenových pracovníků společnosti byla na základě dohody převedena ze společnosti Českomoravský len a.s.

Rozhodující předmět činnosti společnosti navazuje na výrobní program Dřevozpracujícího družstva (výrobu deskových materiálů) a tvoří další stupeň úpravy deskových materiálů laminováním a následně pak i formátováním a výrobou nábytkových dílců. Společnost dále vyrábí impregnovaný papír různých dekorů a rozměrů.

Společnost věnuje stálou pozornost kvalitě výroby a je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Společnost zaměstnává přibližně 200 pracovníků a patří tak mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Kontakty

Adresa:
DH Dekor spol. s r.o.
Lnářská 1602
396 01 Humpolec
Česká republika

Telefon: +420 565 504 111
E-mail: dhdekor@dhd.cz

Společnost je zapsaná
v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou C 10027

Ing. Jan Matějů
jednatel a ředitel společnosti
tel: 565 504 201
mail: mateju@dhd.cz

Ing. Radek Mojžíš
jednatel a ředitel výroby
tel: 565 504 202
mail: mojzis@dhd.cz

Martina Rychetníková
sekretariát
tel: 565 504 245
mail: rychetnikova@dhd.cz