Menu
DH Dekor  >>  AktualityProdukty a služby  >>  DDL se stalo Výrobním družstvem roku 2021

DDL se stalo Výrobním družstvem roku 2021

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obhájilo Dřevozpracující družstvo Lukavec a vítěz se neměnil ani v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, kde se první umístilo družstvo OTAVA Písek.

Vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku proběhlo na 31. valném shromáždění, které se konalo v pondělí 13. 6. v Nymburku.

Soutěž je vyhlašována SČMVD již od roku 2012 a jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výrobní družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2021.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2021 umístila VD:

1. místo – Dřevozpracující družstvo
2. místo – AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
3. místo – KOVOBEL, výrobní družstvo

Ocenění předal přítomným zástupcům družstev před zahájením jednání valného shromáždění Ing. Leo Doseděl, předseda SČMVD.